20120913

പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കമാരുടെ എണ്ണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്ഥ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികം


പൗലോസ് എന്നു് പേരുള്ള അഞ്ചാമത്തെ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസാണു് ഇപ്പോഴത്തെ മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാവ. 539—540 കാലത്തെ മാർ പൗലോസ്, 727—757 കാലത്തെ മാർ (ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ) പൗലോസ് പ്രഥമൻ, 1912—1913 കാലത്തെ മാർ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് പ്രഥമൻ, ഇപ്പോഴത്തെ മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ എന്നീ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസുമാരും 1975—1996 കാലത്തെ സാമന്ത-എതിര്‍ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസ് മാർ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് ദ്വിതീയനും പൗലോസ് എന്നു് പേരുള്ള കാതോലിക്കോസുമാരാണു്.

വടകര സ്നാപക യോഹന്നാൻ ദൈവരാജ്യ പഠന കേന്ദ്രം പരിശുദ്ധ ബാവയ്ക്കു്  2010 നവം 28-നു് സമര്‍പ്പിച്ച പട്ടികയിലാണു് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളതു്. 109 പ്രാമാണിക സഭാപരമാചാര്യന്‍മാരുടെ പട്ടികയാണു് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ദൈവരാജ്യ പഠന കേന്ദ്രം പരിശുദ്ധ ബാവയ്ക്കു് സമര്‍പ്പിച്ചതു്. 6 അനധികൃത പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസുമാരെ എണ്ണത്തില്‍ കൂട്ടാതെയുള്ള ഈ പട്ടികയില്‍ അവരെക്കൂടി കൂട്ടിയാല്‍ മൊത്തം 115 പേരാകും.

മാർ സ്നാപക യോഹന്നാൻ ദൈവരാജ്യ പഠന കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസ് - പാത്രിയർക്കീസു്മാരുടെ പട്ടിക പൊതുസ്വീകാര്യത നേടട്ടെയെന്നു് പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസ് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാവ ആശംസിച്ചു.പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസ് - പാത്രിയർക്കീസു്മാരുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ചു് കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ക്കും പഠനത്തിനും അനുസരിച്ചു് വ്യത്യസ്ഥ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു് സ്വാഭാവികമാണെന്നു് ബാവ പറഞ്ഞു. വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പോലും വ്യത്യസ്ഥ വീക്ഷണങ്ങളുണ്ടു്. വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം 66 ആയി ചിലര്‍ ചുരുക്കിയതു് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ സഭയും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ബാവ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ